پسر سرکش تا یک قدمی قتل مادرش پیش رفت / کمکم کنید از این قفس نجات پیدا کنم + نظر کارشناسی

حوادث رکنا: از وقتی نتوانستم برای خودم کار ی پیدا کنم با کنترل گری های مادرم و خشونت های پدرم به دوستانم پناه بردم ووقتی به خودم آمدم متوجه شدم که من هم آلوده به مواد مخدر شده ام مادرم همچون زندان بانی شده بود که مرا در قفس تحت کنترل داشت……
به گزارش رکنا، پسر 24 ساله با قد و اندامی متوسط و چهره ای گندمگون با مادر خود که بسیار مضطرب و غمگین بود وارد اتاق مشاوره شدند و مادر شروع به صحبت کرد.
پسرم مدتی است که رفتارهایش بسیار تغییر کرده و بسیار پرخاشگر شده است،اصلا که حرف شنوی ندارد و فحاشی می کند و حتی چند وقت پیش که با هم مشاجره داشتیم کم مانده بود مرا خفه کند،بعضی وقتها از شدت عصبانیت به وسایل خانه هم آسیب می رساند،شب ها که دیر به خانه می آید و وقتی من و پدرش اعتراض میکنیم شروع به فحاشی می کند ،واقعا اعصاب برای ما نگذاشته است،با دوستان ناباب رفت و آمد می کند و یکی از یکی بدتر است.
همین طور که داشت صحبت می کرد ،پسرش از من در خواست کرد که بزارید خودم توضیح می دهم ،مادرم را آزاد بگذارید تا صبح حرف می زند و چرت و پرت می گوید.مراجع از من خواست یک لحظه پسرش بیرون برود و بعد از تمام شدن حرف های او به اتاق بیاید،وقتی پسر بیرون رفت مادر به آرامی طوری که یک وقت پسر متوجه نشود سرش را به طرف من آورد و آهسته گفت خانم من چند وقت پیش بسته ای را از جیب پسرم پیدا کردم و یواشکی برداشتم و نمی داند و وقتی نشان هایش را به برادرم دادم متوجه شدم که مواد مخدر (گل)است و فکر کنم پسرم اعتیاد پیدا کرده است و بخاطر همین است که رفتارهای او این قدر تغییر کرده است.نمی دانم چه کار کنیم؟
از مادر خواستم که بیرون برود و پسرش را خواستم که وارد اتاق مشاوره بشود،بعد از صحبت کردن با پسر جوان و دادن شرح حال ،شروع به درد و دل کرد که مادرم به ظاهر مرا دوست دارد ولی کنترل گری هایش و باید نباید های او بسیار او را آزار می دهد، پسر جوان گفت که به هر دری زدم نتوانستم کار خوبی را پیدا کنم و از آنجایی که همیشه تحقیر شدم و همیشه شنیدم که تو عرضه کاری رو نداری و همیشه مادرم ادای مادرهای خوب را در آورده و همیشه از من ایراد می گیرد و پدرم هم که انگار وجود ندارد و نمی شود با او صحبت کرد،فقط کار کرده و کار و هیچ وقت وجودش در کنار ما نبوده و هیچ چیز را نمی شود با او در میان گذاشت چون انقدر عصبی می شود که آدم پشیمان می شود که حرفی را با او در میان بگذارد .
راستش را بخواهید 2 سال پیش با پسری آشنا شدم که رفته رفته متوجه شدم با دوستانش مواد مصرف می کند من هم چون خیلی با او بودم و در دورهمی های آنها شرکت می کردم یک وقت به خودم آمدم که دیدم من هم آلوده شده ام ،خودم از این بابت حس خوبی ندارم ولی واقعا نمی دانم چی کار کنم؟پدر و مادرم هم با اخلاق های گیرشان اعصاب مرا به هم می ریزنند، پسر جوان از من خواست که این مطلب پیش خودم بماند و به مادرش نگویم که به مواد آلوده شده است تا خودش راهی را پیدا کند و سر در گم بود ،در حالی که مادر بو برده بود و او نیز از من خواسته بود که پسر جوانش متوجه نشود چون اگر بفهمد که بسته کوچک او را از جیبش برداشته و متوجه شده عصبی می شود و او رامیکشد.
مراجع پسری ۲۴ ساله با تحصیلات دیپلم در خانواده ای با جمعیت 5 نفره است پدر تحصیلات راهنمایی و مادر تحصیلات ابتدایی دارند . اعضای خانواده نسبتا روابط سردی دارند .
مراجع به دلیل تک پسر بودن و کنترل گری های بیش از حد مادر و سبک فرزند پروری مستبدانه و باید نباید های مادر و سبک دلبستگی ناایمن و عدم ارتباط مؤثربا پدر با آسیب های ناشی از کنترلگری چه در سن نوجوانی که به هیجان طلبی بالا که از مشخصه های اصلی نوجوانی است ، روبرو شده و چون راهنمای امنی نداشته از راهکارهای مقابله ای هیجان مدار ناسالم استفاده نموده است و همچنان ادامه داشته تا اینکه در دوران جوانی از محیط مشوق اجتماعی و الگو پذیری از دوستان و فشار همسالان و فقدان مهارت های زندگی از جمله جرأت مندی از موارد دیگری است که به تشدید این آسیب در مراجع دامن زده است.
سبب شناسی( بررسی علل و عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی):
عوامل فردی:
عدم جرأت مندی
تنها پسر بودن
عدم اعتماد به نفس
خستگی ناشی از کنترلگری والدین
اضطراب بالا
عدم مهارت نه گفتن
هیجان طلبی بالا
عوامل خانوادگی:
کنترلگری شدید مادر
سبک فرزند پروری مستبدانه
ناهماهنگی والدین در تربیت
سبک دلبستگی نا ایمن
عدم ارتباط مؤثر با پدر
عوامل اجتماعی:
فضای مشوق اجتماعی
فشار دوستان و همسالان
الگوپذیری از دوستان معتاد
اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه:
پیشگیری اولیه:
آموزش مهارت ابراز احساسات و هیجانات
آگاهی دادن به مراجع در خصوص خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر متنوع
آگاهی دادن در شبکه های اجتماعی در خصوص شناخت مواد مخدر و عواقب آن
آموزش مهارت های مقابله ای هیجان مدار سالم و مهارت های زندگی مانند خود آگاهی و تفکر نقادانه
پیشگیری ثانویه:
انجام مصاحبه بالینی و تشخیصی
کمک کردن به فرد برای دوری کردن از محیط های تشویق کننده
افزایش ارتباطات مثبت و سازنده با افراد موجه در بین دوستان و آشنایان
تشویق به شرکت در فعالیت های مثبت جهت دور کردن افکار نامناسب مانند باشگاه های ورزشی، شرکت در مراسم مذهبی
پیشگیری ثالثیه:
ارائه راهکارهایی برای بهبود سطح سلامت روان،هدفمند شدن زندگی و بازگرداندن وی به سطح کارکرد های قبلی
اصلاح سبک زندگی با شرکت در جلسات مشاوره و انجمن معتادان گمنام
تقویت مهارت های اجتماعی و ارتباط با افراد خانواده به جای دوستان نامناسب
ارائه راهکارهایی برای شناخت ارزش های خود
اصلاح سبک زندگی با شرکت در جلسات مشاوره
تقویت مهارت های اجتماعی و گذراندن وقت با خانواده
اقدامات انجام شده توسط مرکز مشاوره و یا دوایر مددکاری برای کیس ویژه :
ـ همدلی با مراجع و ایجاد احساس اعتمادو پذیرش شان انسانی مراجع
ـ استفاده از تکنیک گوش دادن فعال و تخلیه هیجانی
ـ قرارداد رفتاری با مراجع جهت ترک مواد مخدر
ـارجاع به کلینیک ترک اعتیاد به جای کمپ و ترک تدریجی به روش صحیح پزشکی با حفظ شان انسانی فرد دچار اعتیاد
ـارجاع به متخصص اعصاب و روان جهت بررسی میزان آسیب به سلولهای مغزی و کمک به ترک وابستگی با مورد توجه قرار دادن این موضوع
ـ شناسایی احساسات برانگیزاننده و مقابله با آنها به وسیله دعا و نیایش
ـ آموزش ابراز هیجانات و عدم جلوگیری از بروز آنها
ـ کمک به مراجع جهت یافتن هدف و معنا برای زندگی
ـ آموزش مهارتهای مقابله ای هیجان مدار سالم
ـ-دعوت از خانواده ی بیمار خصوصا همسر  جهت همکاری با کارشناس مشاوره و حمایت روحی و روانی وی از مراجع
ـ آموزش مهارت جرات مندی (نه گفتن ) و مهارت تفکر نقادانه
ـ کمک به مراجع جهت یافتن مسیر صحیح برای زندگی بدون احساس گناه واعتیاد
پیشنهادات کاربردی ( برون سازمانی )
آموزش همگانی به والدین در خصوص رفتار با فرزندان خصوصا نوجوان و جوان خود
آموزش همگانی به افراد جامعه به صورت حضوری در مساجد ، مدارس و…در خصوص شناخت آسیب های ناشی از اعتیاد و مواد مخدر
آموزش از طریق فضای مجازی از طریق شبکه های اجتماعی مانند :واتس آپ ، تلگرام ، سروش ، شاد و…
ملاحظات روانشناختی
اعتیاد یکی از مسائلی است که صرفا جسم افراد را در گیر نمی کند بلکه روان آدم ها نیز درگیر می نماید و مهم ترین بخش دشواری ترک اعتیاد نیز رها کردن روح آدم ها و عادت های روانی آدم ها از بند مواد مخدر می باشد.اقعیت ها حاکی از آن است که بسیاری از عوامل شخصیتی و روانی در فرد از جمله دلایلی هستند که در بروز اعتیاد در فرد خاص تاثیر غیر قابل انکاری دارند.
هفت علت های روانی گرایش به مواد مخدر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تجربه آسیب های روانی عمیق و دشوار؛ در واقع کسانی که در سنین پایین با فشارهای روانی سختی روبرو بوده اند احتمال این که در بزرگسالی به سمت مواد مخدر گرایش پیدا کنند زیاد است. مثلا کودکانی که بچه طلاق هستند و یا در اجتماع های مختلف مثل مدرسه و خانواده دائما طرد شده اند و مورد تحقیر قرار گرفتند.
ویژگی های شخصیت؛ کسانی که به طور شخصیتی ادم های کنجکاودی هستند و به منظور ارضای این حس در خود به سمت مسائل مختلفی از جمله مواد مخدر کشیده می شوند که در نهایت ممکن است به مرحله ای برسند که اعتیاد شدید شده است.
افسردگی؛ افسردگی نیز وضعیتی است که افراد برای رهایی ازآن به راه های مختلفی روی می آورند و به هر دست آویزی چنگ می زنند تا از آن وضعیت بیرون بیایند.
اضطراب شدید
اختلال استرس شدید
توجه طلبی و کمبود توجه؛ اعتیاد داشتن و نوعی احساس بزرگی کردن به طوری که توجه ها را به خود جلب کنند نیز از جمله انگیزه های گرایش به مواد مخدر است.
ناتوانی در کنترل و مدیریت احساسات شدید نیز موجب می شود که افراد به دنبال راهی باشند که از فشار احساسات رها شوند. از این رو مواد مخدر یکی از راه هایی است که می تواند در کاهش فشارهای روانی نقش داشته باشد. مثل زمانی که افراد عزیزی را از دست داده اند و توانایی تحمل آن اندوه را از دست داده اند.

همچنین ببینید

قتل مسلحانه 2 برادر بخاطر سگ گله / جنایتی که نوروز 1403 رقم خورد + عکس

حوادث رکنا: پرونده وحشتناک ترین جنایت نوروزی در حالی روی میز قضات دادگاه کیفری یک خراسان رضوی قرارگرفت که با صدور کیفر خواست در دادسرای عمومی و انقلاب شهر جدید گلبهار، مشخص شد دو قتل مسلحانه در روستای کوشکان به خاطر کشتن سگ گله رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *